Ја заборавив лозинката >>
ИНФОРМАЦИИ
Почитувани,
Во моментов постои проблем со нашите пораки кон Gmail.
Поради избегнување на пречки во процесот на регистрација, користете е-маил адреса од друг сервис за електронска пошта.
Ви благодариме на разбирањето.
- Теренските посети се реализираат редовно на територијата на целата држава. При тоа ги следиме сите протоколи и ги превземаме сите мерки за заштита од коронавирусот, согласно препораките дадени од Владата.
- Важно за подносителите на барањата: Точноста на внесените податоци во системот директно влијае на времето за изготвување на мислењето. Погрешно внесените податоци ја оддолжуваат постапката за издавање на мислењата. Поради тоа исклучително важно е да се внесуваат точни и комплетни податоци!
- Успешно поднесените Барања се архивираат во работните денови во периодот од 08:00 – 15:00 часот. Барањата кои се електронски поднесени во неработните денови или вон работното време се архивираат првиот следен работен ден. Роковите по Барањата се смеетаат од денот кога е архивирано Барањето.
- За информации, телефонските линии ќе бидат достапни секој работен ден, во периодот од 12:00-14:00 h.
- Со цел да се забрза процесот на изготвување и издавање на МИС-1 и МИС-2, подносителите на барањето за закажување на термин за увид истовремено да ги достават и сите потребни пропратни документи.
ЗА НОВО БАРАЊЕ