Ја заборавив лозинката >>
ИНФОРМАЦИИ
- Заради влошувањето на состојбата со ширењето на COVID19 вирусот (согласно официјалните статистички податоци објавени на https://koronavirus.gov.mk/), теренските увиди за МИС-1 и МИС-2 кои се закажани за објекти на територијата на Скопје, Куманово, Тетово, Штип и Струга се одложуваат за најмалну 14 дена, односно, во наредните 14 дена увид на објекти во овие општини нема да се реалзира.
Барателите кои ги имаат закажано посетите во овие општини, ќе бидат дополнително информирани.
- Важно за подносителите на барањата: Точноста на внесените податоци во системот директно влијае на времето за изготвување на мислењето. Погрешно внесените податоци ја оддолжуваат постапката за издавање на мислењата. Поради тоа исклучително важно е да се внесуваат точни и комплетни податоци!
- Успешно поднесените Барања се архивираат во работните денови во периодот од 08:00 – 15:00 часот. Барањата кои се електронски поднесени во неработните денови или вон работното време се архивираат првиот следен работен ден. Роковите по Барањата се смеетаат од денот кога е архивирано Барањето.
- За информации, телефонските линии ќе бидат достапни секој работен ден, во периодот од 12:00-14:00 h.
2
- Со цел да се забрза процесот на изготвување и издавање на МИС-1 и МИС-2, подносителите на барањето за закажување на термин за увид истовремено да ги достават и сите потребни пропратни документи.
ЗА НОВО БАРАЊЕ